Kotimainen kiertotalouden ratkaisu

Tarpaper Recycling Finland Oy

Edelläkävijät näyttävät tietä

Tarpaper Recycling Finland Oy on luonut uudenlaisen teollisen symbioosin kierrätysalalle ja toimii Suomessa tiiviissä yhteistyössä jätteen tuottajien, jätteen hyödyntäjien, tilaajien sekä eri viranomaisten kanssa. Yhtiö erilliskerää ja jalostaa bitumikatejätteestä uusioraaka-ainetta asfalttiteollisuudelle. Koko arvoketjun toiminta perustuu jätteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen materiaalina sekä luonnonvarojen säästöön ja arvoketjussa toimivien yritysten ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä kilpailukyvyn kehittämiseen.

Tarjoamme rakennus- ja katetuoteteollisuudelle, purku-urakoitsijoille sekä jätehuoltoyhtiöille syntypaikkalajitellun kattohuopajätteen nouto- ja vastaanottopalvelut avaimet käteen periaatteella. Jätemateriaali jalostetaan Tarpaper Recyclingin tuotantolaitoksessa uusioraaka-aineeksi asfalttiteollisuuden hyötykäyttöön. Valmiilla lopputuotteella korvataan neitseellistä, öljystä valmistettua bitumia asfalttimassan valmistuksessa. Lopputuote ”BitumenMix” on korkealaatuinen ja tasalaatuinen tutkittu uusioraaka-aine, jota käyttämällä asfalttiteollisuus voi pienentää omaa ja yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja parantaa ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteenamme on, että asiakkaidemme kattohuopajätevirroista ei enää päätyisi kaatopaikalle jätettä.

Väylävirasto hyväksyi Tarpaperin BitumenMix-bitumirouheen käytettäväksi asfalttimassoissa

Väyläviraston uusiomateriaalien arviointityöryhmä on 14.1.2021 kokouksessaan arvioinut Tarpaper Recycling Finland Oy:n BitumenMix-bitumikaterouheen (kattohuoparouheen) teknisen soveltuvuuden ohjeen “Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa” (6/2020) ja oppaan “Maanteiden asfalttipäällysteissä käytettävät uusiomateriaalit ja lisäaineet” (22.10.2019) mukaisesti

Arvioinnin perusteella em. Väylävirasto on siis sallinut Tarpaperin BitumenMixi-bitumirouheen käytön kohteissaan em. arvioinnin mukaisin rajoituksin. Lisäksi Väylän oppaassa “Maanteiden asfalttipäällysteissä käytettävät uusiomateriaalit ja lisäaineet” mainitaan mahdollisuudesta tilaajan luvalla käyttää bitumirouhetta nyt sallittuja kohteita hiukan vaativammissakin kohteissa, näitä voisivat olla mm. alemman luokan maantiet, joille ei tule remix-massoja.

Väyläviraston teknisen soveltuvuuden arviointi

Väylärakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja 

BitumenMix hyödyt

Asfaltissa käytettävät pääraaka-aineet, kiviaines ja bitumi, ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. BitumenMix sisältää samoja raaka-aineita kuin asfalttipäällyste, mutta eri suhteissa ja kierrätettyinä. BitumenMixissä on mm. kymmenkertainen määrä bitumia asfalttipinnoitteeseen verrattuna ja kaikki  sen raaka-aineet voidaan hyödyntää materiaalina asfaltin valmistuksessa.

Bitumikermin kierrättämisen ja BitumenMixin uusiokäytön hyödyt ovat merkittävät taloudellisesti sekä luonnonvarojen käytön ja jätteen syntymisen vähentämisen kannalta. BitumenMixin hyödyntäminen asfaltin valmistuksessa tuo monia etuja koko prosessiin, bitumikermin keräyksestä asfaltin valmistukseen. Purku- ja saneeraustyömaiden kannalta BitumenMixin kierrättäminen on edullisempaa kuin sen hävittäminen jätteenä energiaksi. Materiaalisisältönsä puolesta bitumikermi ei erityisesti sovellu poltettavaksi, joten materiaali saadaan paremmin hyötykäyttöön kierrättämällä se raaka-aineeksi.

Myös asfalttiteollisuudelle BitumenMixin käytöstä saadaan sekä ekologisia että taloudellisia hyötyjä. Käyttämällä BitumenMixiä asfaltin ainesosana voidaan vähentää asfalttiin tarvittavan tuoreen bitumin määrää ja siten säästää luonnonvaroja sekä pienentää asfalttimassan valmistuksenaikaisia hiilidioksidipäästöjä, kun valmistukseen huomioidaan myös raaka-aineen hankinnanja kuljetuksen päästöt. BitumenMixistä saatava kierrätysbitumi  tarjoaa myös taloudellisia etuja asfaltinvalmistukseen.

0 %
BitumenMix sisältää BITUMIA≥​
0 %
BITUMENMIX SISÄLTÄÄ KALKKIFILLERIÄ​
BitumenMixin tarkempi koostumus ja ominaisuudet ilmoitetaan toimitetun rouhe-erän yhteydessä.

Katso video